Kazan Federal Üniversitesi

Kazan Federal Üniversitesi

Kökleri 1804 yılına kadar uzanan Kazan Federal Üniversitesi (KFU),  hem rusya içi rusya dışı sıralamalarda yüksek özelliklere sahip, kabul edilmiş bir akademik mükemmeliyet merkezidir. Kazan Federal Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 400 içerisinde 370. sırada bulunmaktadır. Kazan Federal Devlet Üniversitesi önde gelen Rus üniversitelerinin küresel araştırma ve eğitim pazarındaki rekabet konumunu en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan '5-100 Rus Akademik Mükemmellik Projesi'nin bir parçası olmak üzere seçilen sadece 21 Rus üniversitesinden biridir.

Rusya Kazan Üniversitesi , Ekonomi ve Finans Enstitüsü (IMEF) birbirine yakın bir topluluktur ve eğitime kişisel bir yaklaşım benimsemektedirler. Varışta, öğrencilere, öğrenimleri boyunca ilerlemelerini destekleyecek ve akademik veya refah konularında yardımcı olacak kişisel bir öğretmen ve bir akademik personel atanmaktadır. Ünlü Rus yazar Leo Tolstoy, Vladimir Lenin, ve yedi Nobel Ödülü sahibi ve modern devlet adamlarının isimleri ile ilişkili en eski ve köklü Rus üniversitelerinden biridir. Üniversite, İslam ve Hristiyanlığın temsilcilerinin 400 yıldan fazla bir süredir var olduğu bir yerde Kazan Şehrinde bulunmaktadır.

Kazan Federal Üniversitesi (KFU), başarıları tüm insanlık üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan seçkin bursiyerleri ve mezunları sayesinde uluslararası üne kavuşmuştür. Bugün KFU, yerel ve uluslararası işbirliğine katılan, akademi ve sanayi ile ağ oluşturan, bölgenin insan kaynağı gelişimini artıran, farklı alanlarda üst düzey araştırma ve inovasyon yapan dinamik ve modern bir üniversitedir. Bugüne kadar elde ettiğimiz şey, klasik bir kurumdan girişimci ve yenilikçi faaliyetleri benimseyen bir araştırma üniversitesine kadar doğru strateji seçiminin bir kanıtıdır.

Kazan Federal Üniversitesi, Rusya'nın en eski üniversitelerinden biridir - 2018 yılında 214. yıldönümünü kutlamıştır.Bu kilometre taşını, üniversitenin Rusya ve dünyadaki önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak uzun yıllara dayanan akademik misyonuna olan bağlılığının bir başka göstergesi olarak görülmektedir.

Kazan Federal Üniversitesi başarıları tüm insanlık üzerinde olumlu etkisi olan seçkin alimler ve mezunlar sayesinde uluslararası üne kavuşmuştur. Üniversitemizin eşsiz kültürü Kazan ve Volga bölgesinin gelişimini şekillendirmiştir. Üniversitenin 2010 yılında elde ettiği yeni federal statü, yeni ve ilginç zorluklar doğurmakta ve hızla değişen dünyada yeni yaklaşımlar gerektirmektedir.

Kazan Federal Üniversitesi günümüzde akademik ve endüstri ile yerel uluslar arası işbirliğine aktif olarak katılan dinamik ve modern bir üniversitedir. Kazan Federal üniversitesi'nde 30 binden fazla öğrenci eğitim almaktadır. Üniversitede uluslar arası bir ortam bulunmakta olup  6000 den fazla çeşitli milletlerden yabancı öğrenciler eğitim almaktadırlar.

Kazan Federal Üniversite'sinde Eğitim dili Tıp ve Diş Hekimliği bölümlerinde  İngilizce / Rusça dır. Bunların dışında kalan Diğer tüm bölümlerde ise eğitim dili sadece Rusçadır . Üniversitede eğitim alacak öğrenciler 1 akademik sene ( 9-10 Ay süreli ) Rusça hazırlık sınıfı eğitimlerine katılmalı ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmalıdır. Üniversitede İngilizce hazırlık sınıfı mevcut değildir.

 Kazan Federal Üniversitesi Online Katalog buradan cihazınıza indirebilirsiniz 

Kazan Devlet Üniversitesi 

1804 yılında kurulan Kazan Federal Üniversitesi, Rusya'nın en eski ikinci üniversitesidir.Kazan Üniversitesi, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti ve Rusya'nın en dinamik gelişen ve konforlu şehirlerinden biri olan Kazan şehrinde yer almaktadır.

Onlarca yıldır geniş Volga bölgesi için yükseköğretimin ana merkezi olan Kazan Federal Üniversitesi, 42.000 öğrenci için çok çeşitli farklı seviye programları sunmaktadır. KFU, doğa bilimleri, yaşam bilimleri ve tıp, sanat ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve mühendisliğin hemen hemen tüm spektrumunu temsil etmektedir.

En yenilikçi akademik programlar şunlardır: Kemoinformatik ve Moleküler Modelleme; Genel ve Stratejik Yönetim; Tıbbi Biyokimya; Kanıta dayalı Farmakoloji ve Farmakoterapi; Açık Bilişim; Yüksek Enerji fiziği ve kozmoloji.Avrupa'nın en büyük nehri Volga'daki coğrafi konumu nedeniyle, Kazan devlet Üniversitesi kendisini her zaman Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak kabul edilmekte ve dünyanın her yerinden uluslararası öğrencileri aktif olarak ağırlamaktadır.

Kazan Devlet Üniversitesi Vladimir Lenin, Rus yazar Leo Tolstoy, yedi Nobel Ödülü sahibi ve modern devlet adamlarının isimleri ile ilişkili en eski ve köklü Rus üniversitelerinden biridir. Üniversite, İslam ve Hristiyanlığın temsilcilerinin 400 yıldan fazla bir süredir var olduğu bir yerde Kazan Şehrinde bulunmaktadır.

Kazan Federal Üniversitesi günümüzde akademik ve endüstri ile yerel uluslar arası işbirliğine aktif olarak katılan dinamik ve modern bir üniversitedir. Kazan üniversitesi'nde 30 binden fazla öğrenci eğitim almaktadır. Üniversitede uluslar arası bir ortam bulunmakta olup  6000 den fazla çeşitli milletlerden yabancı öğrenciler eğitim almaktadırlar.  

Kazan Üniversitesi'nde Diş hekimliği ve Tıp bölümlerinde rusça nın yanısıra ingilizce eğitim olanağıda bulunmaktadır. Üniversitede diğer tüm bölümlerde eğitim dili rusçadır . Üniversitede eğitim alacak öğrenciler 1 akademik sene ( 9-10 Ay süreli ) Rusça yada İngilizce hazırlık sınıfı eğitimlerine katılmalı ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmalıdır.

 

 

Kazan Federal Üniversitesi  Eğitim Kataloğu Buradan Cihazınıza indirebilirsiniz